polski english german slovensky czech hungarian lithuanian latvian swedish russian

Hlinikowé systémy pre stavebnictvo

aliplast - hlinikowé systémy pre stavebnictvo

Aliver 6000 (VR6000)

| naąa ponuka | systémy zimných záhrad | Aliver 6000 (VR6000)

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
Zadaszenia izolowane termicznie dachów o kształtach skomplikowanych. Czę¶ć no¶na krokwi (tzw. puszka) umieszczona na zewn±trz dachu (powyżej szkła) - rozwi±zanie pozwalaj±ce uzyskać płask±, wewnętrzn± powierzchnię zadaszenia. Możliwo¶ć ł±czenia zadaszeń nachylonych pod różnymi k±tami, możliwo¶ć załamania krokwi. Stosowana komorowa przekładka termiczna uzyskuje się dobre wła¶ciwo¶ci izolacyjne. Możliwo¶ć stosowania różnych k±tów nachylenia na różnych połaciach dachu.
ZASTOSOWANIE SYSTEMU
- system używany przy konstruowaniu zadaszeń ogrodów zimowych o bardzo zróznicowanym kształcie połaci

   

 

© aliplast 2007 Design by CI