/img/slider/12/thumbnail.webp?v=34b23018f26ea9d84fa0555c8b3d6fdd

Nadácia skupiny Aliplast

Intenzita našej činnosti sa vyvinula do konkrétnych činov. S potešením oznamujeme vytvorenie nadácie Aliplast Group Foundation. Dňa 29. marca tohto roku boli podpísané dokumenty o založení Nadácie Aliplast Group.

Sme nesmierne hrdí, že sme nadáciu založili, hovorí Jan Kidaj, predseda predstavenstva skupiny Aliplast.

To nám umožní pokračovať v našej činnosti, ale v širšom rozmere a so silnejším efektom. Verím a dúfam, že Nadácia Aliplast Group sa stane platformou pre realizáciu aktivít v oblasti charity a široko chápaného vzdelávania v prospech miestnych komunít so zapojením našich zamestnancov. Skupina Aliplast má takmer 1000 zamestnancov – v týchto ľuďoch, ktorí môžu a chcú urobiť niečo dobré pre druhých, je obrovský driemajúci potenciál.

Sme jednou z najväčších spoločností v provincii – cítime povinnosť inšpirovať k činnostiam a podnikať iniciatívy zamerané na zlepšenie existujúcej reality. S dobre koordinovaným tímom, akým je naša skupina – dokážeme všetko – hovorí Tomasz Ćwiek, predseda predstavenstva Aliplast Group Foundation.

Navštívte naše ďalšie stránky
Aliplast Extrusion, Corialis