/img/slider/19/thumbnail.webp?v=c1d2dde405f7a498566405caec7af73e
Novinka v ponuke
GENESIS 90
zobraziť viac
/img/slider/1/thumbnail.webp?v=9132ac9c96fb7461e1bf7356e71133c0
Architektonické hliníkové systémy
pre stavebníctvo
zobraziť viac
/img/slider/6/thumbnail.webp?v=3a54b6a669f6e7267e6846133424d631
Architektonické hliníkové systémy
pre stavebníctvo
zobraziť viac

Stratégia a poslanie

Spoločnosť Aliplast. chce vedome budovať svoju značku - výrobcu v priemysle hliníkových systémov pre stavebníctvo - v súlade s myšlienkou spoločenskej zodpovednosti firiem. Poslanie je založené na kľúčových otázkach, ako sú spoločenské záujmy, pozitívne vzťahy s prostredím spoločnosti a starostlivosť o životné prostredie. Aliplast sa aktívne zameriava na oblasti spojené s ochranou životného prostredia, politikou spolupráce a dialógom s miestnou komunitou, ako aj transparentnosťou aktivít so zainteresovanými stranami. Našu obchodnú stratégiu implementujeme zodpovedne a trvalo udržateľným spôsobom, pričom zaisťujeme ekonomický úspech spoločnosti. Stratégia trvalo udržateľného rozvoja, ktorá je zapísaná do hodnotového systému našej spoločnosti na rovnakej úrovni ako ekonomická a sociálna dimenzia, nám ukladá povinnosti týkajúce sa ochrany prírodných zdrojov a ohľaduplnosti k životnému prostrediu, starostlivosti o blahobyt a rozvoj zamestnancov, ako aj prosociálnych a CSR aktivít.

Aliplast realizuje stanovené ciele v oblasti spoločenskej zodpovednosti nasledovne:

  • minimalizácia škodlivého dopadu vykonávanej činnosti na životné prostredie
  • implementácia inovatívnych technológií šetrných k životnému prostrediu
  • zvyšovanie povedomia a šírenie vedomostí o životnom prostredí medzi zamestnancami a miestnou komunitou,
  • zlepšenie v oblasti súvisiacej s dopadom na prírodné prostredie
  • starostlivosť o udržiavanie najvyšších štandardov v oblasti riadenia a rozvoja zamestnancov
  • starostlivosť o zamestnancov a ich rozvoj
  • podpora programov a iniciatív v rôznych sférach spoločenského života zapojením sa do propagácie kultúry a umenia, popularizácie zdravého životného štýlu, vzdelávania, voľného času, ako aj rôznych športových disciplín ako súčasť sponzorských aktivít
  • podpora inštitúcií a združení pracujúcich v prospech ľudí v núdzi a miestnej komunity v rámci charitatívnych aktivít

Navštívte naše ďalšie stránky
Aliplast Extrusion, Corialis