/img/slider/12/thumbnail.webp?v=9d31debdcfa8f74cd791d7990ec0edc6

Správna rada nadácie

 

Zloženie prvej zakladateľskej rady:

Tomasz Ćwiek (predseda nadačnej rady),

Mateusz Malczarski (viceprezident nadačnej rady),

Ján Kidaj (člen nadačnej rady),

Ewa Ciołek (členka nadačnej rady),

Piotr Kutrzepa (člen nadačnej rady).

Kontakt:

20-276 Lublin, Wacława Moritza 3St.

mobil: +48 603 635 460, e-mail: biuro@fundacja.aliplast.pl  

Identifikačné číslo platiteľa dane: 946-27-16-393

KRS (č. národného súdneho registra) 0000966365

Navštívte naše ďalšie stránky
Aliplast Extrusion, Corialis