/img/slider/11/thumbnail.webp?v=9463fb380fdb93a5fc546f9d955945e0
Spoločne budujme budúcnosť
SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ PODNIKOV

Zodpovedný zamestnávateľ

Ľudia - ich schopnosti, kompetencie, znalosti a skúsenosti sú najväčším prínosom do našej spoločnosti. Ich práca a nasadenie sa premietajú do spoločného úspechu. Preto sa snažíme vytvárať pre našich zamestnancov  čo najlepšie pracovné podmienky. V Aliplaste usilujeme o to, aby sme ako zodpovedný podnikateľský subjekt a zamestnávateľ preto robili maximum.

  • Všetci zamestnanci firmy Aliplast prechádzajú pravidelným školením zameraným na zvyšovanie kvalifikácie a školením v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  • Poskytujeme všetky dostupné opatrenia potrebné na ochranu zdravia a života zamestnancov pri výkone pracovných povinností - neustála kontrola pracovísk slúži na elimináciu potenciálnych príčin chorôb a ohrození života a zdravia zamestnancov.
  • Cítime sa zodpovední za budúcnosť našich zamestnancov - ponúkame im účasť v „Zamestnaneckom dôchodkovom systéme“, v ktorom im pomáhame zbierať ďalšie finančné prostriedky v rámci tretieho piliera.
  • Zaisťujeme dodržiavanie ľudských a pracovných práv - predchádzame všetkým formám mobbingu a diskriminácie.
  • Pre zamestnancov vytvárame príležitosť rozvíjať svoje vlastné záľuby a zvyšovať svoju kvalifikáciu (projekt jazykovej školy v spoločnosti).
  • Našim zamestnancom tiež ponúkame balík ďalších výhod: ponúkame zamestnanecké pôžičky, výhody pre ľudí v obzvlášť zložitej životnej a finančnej situácii, výhody pred sviatkami.
  • Podporujeme športové aktivity, sme otvorení iniciatívam zamestnancov.

Navštívte naše ďalšie stránky
Aliplast Extrusion, Corialis