Hliníkové
systémy pre stavebníctvo

Zodpovedné podnikanie

Aliplast vedome buduje značku producenta hliníkových systémov pre stavebníctvo. V súlade s koncepciou sociálnej zodpovednosti podnikov sa Aliplast zameriava na aktívne opatrenia zamerané na oblasť ochrany životného prostredia a politiku spolupráce a dialógu s miestnou komunitou. Koncept sociálnej zodpovednosti spoločnosti Aliplast úzko súvisí s konceptom udržateľného rozvoja podniku, z čoho vyplýva, že aktivity, ktoré spoločnosť vykonáva sa neobmedzujú iba na úsilie o zvýšenie hospodárskych výsledkov, ale zahŕňajú aj uskutočňovanie sociálnych iniciatív.

Zamestnanci

Budovanie správnych vzťahov so zamestnancami, vytváranie priateľského pracovného prostredia, poskytovanie vhodných rozvojových podmienok pre zamestnancov (školenia, motivačné schémy), starostlivosť o pracovné podmienky, podpora aktivít zamestnancov (v športe Aliplast Runner Team, Aliplast Fishing Team, karta Multisport), vďaka investíciám do expanzie výrobného závodu sa zvyšuje počet pracovných miest, zabezpečené rovnaké pracovné podmienky pre ženy i mužov.

Obchodní partneri

Integrácia výrobkov pre stavebníctvo, transparentné pravidlá spolupráce, protikorupčná politika.

Prostredie a bezpečnosť

Minimalizácia škodlivého vplyvu na prírodné prostredie spôsobeného výrobnou činnosťou spoločnosti, implementácia inovatívnych technológií šetrných k životnému prostrediu, zlepšenie v oblasti súvisiacej s dopadom na prírodné prostredie.

Miestna komunita

Podpora inštitúcií a združení pracujúcich v prospech ľudí v núdzi a miestnej komunity v rámci charitatívnych aktivít v oblasti vzdelávania, kultúry a športu.

Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov .Môžete určiť podmienky pre ukladanie alebo prístup k súborom cookie vo Vašom prehliadači alebo konfigurácii.