/img/slider/12/thumbnail.webp?v=135a9634f9fb4bbfd0ea03d2577d1483

Činnosť

  • Štatutárnym cieľom nadácie je spoločensky užitočná činnosť spočívajúca najmä v rozvoji, popularizácii, podpore a propagácii sociálnej starostlivosti a pomoci, ekológie, športu, kultúry, vedy a vzdelávania.
  • Dôležitým aspektom aktivít nadácie budú aj aktivity zamerané na vytváranie novej kvality spoločenského života v regióne, vrátane budovania medziľudských vzťahov, budovania environmentálneho povedomia a iniciatív v oblasti ochrany životného prostredia, pomoci utečencom z krajín postihnutých vojnou alebo iné vojenské operácie.

Navštívte naše ďalšie stránky
Aliplast Extrusion, Corialis