/img/slider/13/thumbnail.webp?v=bd94cd48ca021e7edd01b21a2522d2f6
Cradle to Cradle Silver
Spoločne pre udržateľnú budúcnosť

Cradle to Cradle Certified®

Hliníkové okenné a dverové systémy vyrábané spoločnosťou Aliplast: Genesis 75, Star, Econoline, SP800i+, Max Light, EFi+, Office, Ideal, posuvný systém Visoglide Plus, protipožiarne systémy FR65 a FR90 a fasádna stena MC WALL majú strieborný certifikát Cradle to Cradle .

Cradle to Cradle Certified™ je celosvetovo uznávaným meradlom bezpečnejších a udržateľnejších riešení navrhnutých pre obehové hospodárstvo. Dizajnéri, výrobcovia a značky na celom svete sa spoliehajú na produktový štandard Cradle to Cradle Certified™, ktorý predstavuje prelomovú cestu pri navrhovaní a výrobe materiálov s pozitívnym vplyvom na ľudí a planétu. Cradle to Cradle Certified™ sa tiež považuje za preferovaný produktový štandard pri rozhodovaní o zodpovednom nákupe.

Certifikácia Cradle to Cradle sa zameriava na environmentálne aspekty produktu a jeho výrobného procesu. Názov „od kolísky po kolísku“ znamená, že najdôležitejším aspektom je recyklovateľnosť produktu – ide o podporu ekonomiky uzavretého cyklu. Na základe tohto konceptu sa vyberajú produkty, ktoré sú vyrobené z plne recyklovateľných materiálov. Čo sa následne premieta do optimalizovanej efektívnosti a starostlivosti o kvalitu života a životného prostredia v rámci trvalo udržateľného rozvoja.

Certifikáciu možno udeliť na piatich úrovniach: Základná, Bronzová, Strieborná, Zlatá, Platinová a do úvahy sa berie až päť kategórií kvality:

  • zdravý materiál: výrobky sú vyrobené z materiálov, ktoré sú bezpečné a zdravé pre ľudí a životné prostredie
  • opätovné použitie materiálov: produkty sú navrhnuté tak, aby sa všetky komponenty dali bezpečne opätovne použiť
  • obnoviteľná energia a uhlíková stopa: produkty sú vyrobené z obnoviteľnej, neznečisťujúcej energie
  • vodné hospodárstvo: produkty sa vyrábajú s cieľom chrániť a zveľaďovať vodné zdroje
  • sociálna zodpovednosť: produkty sú vyrábané s ohľadom na sociálnu a environmentálnu spravodlivosť

Certifikácia potvrdzuje, že výrobca vykonáva skutočné, konkrétne opatrenia na ochranu životného prostredia. Výrobcovia, ktorí získali certifikát, sa zaväzujú pracovať na neustálom zlepšovaní produktu v každom z hodnotených aspektov.

Všetky certifikované riešenia Aliplast C2C sú k dispozícii ako štandard bez dodatočných nákladov a dá sa povedať, že spĺňajú štandardy budúcnosti.

 C2C Fire proof system
C2C Fire proof system
 C2C Aluminium systems for windows, doors, sliding doors, facades walls
C2C Aluminium systems for windows, doors, sliding doors, facades walls

Navštívte naše ďalšie stránky
Aliplast Extrusion, Corialis