/img/slider/24/thumbnail.webp?v=0aa108bb389973741a0ca2818daa9ff5
CARPORT ECO
Alternatíva ku klasickej garáži
Moderné riešenie pre váš domov
zobraziť viac
/img/slider/19/thumbnail.webp?v=4f801654c5b87469ff84a75421fc8061
Novinka v ponuke
GENESIS 90
zobraziť viac
/img/slider/1/thumbnail.webp?v=4e3f558ae9748fd875e4a99bffa1b556
Architektonické hliníkové systémy
pre stavebníctvo
zobraziť viac
/img/slider/6/thumbnail.webp?v=5094b73c0463e290b83b3ed150d71d4f
Architektonické hliníkové systémy
pre stavebníctvo
zobraziť viac

Corialis Group získala zlatú medailu poprednej globálnej ratingovej platforme EcoVadis

Skupina Corialis, ktorá zahŕňa Aliplast a Aliplast Extrusion , bola už po druhýkrát ocenená zlatou medailou poprednej globálnej ratingovej platformy EcoVadis, ktorá hodnotí aktivity a praktiky firiem z pohľadu spoločenskej zodpovednosti, vrátane environmentálnej angažovanosti.

Skupina Corialis získala zlatú medailu od EcoVadis po hodnotení v 4 dimenziách: environmentálnej, sociálnej, etickej a súvisiacej s dodávateľským reťazcom.

  • životné prostredie – odpad, voda, energia, znečistenie, chemikálie, biodiverzita
  • práca a ľudské práva – školenia, diskriminácia, obťažovanie, rozmanitosť, rešpektovanie ľudských práv, zdravie a bezpečnosť, pracovné podmienky, sociálny dialóg
  • etika – korupcia, úplatkárstvo, protisúťažné praktiky, zodpovedný manažment informácií
  • udržateľné obstarávanie – dohľad nad sociálnymi a environmentálnymi otázkami dodávateľa

Certifikáty, aké udeľuje EcoVadis, sa v budúcnosti stanú dôležitým prvkom procesu výberu dodávateľov – autentické a na faktoch založené správanie v oblasti trvalo udržateľného rozvoja má šancu stať sa dôležitým prvkom konkurenčnej výhody na trhu.

EcoVadis je nezávislá ratingová spoločnosť, ktorá posudzuje aktivity a postupy dodávateľov z hľadiska ich spoločenskej zodpovednosti. Vznikla v roku 2007 a posudzuje výkonnosť spoločností v kategóriách Životné prostredie, Práca a ľudské práva, Trvalo udržateľné obstarávanie a Etika. Hodnotenie je založené na medzinárodných štandardoch trvalo udržateľného rozvoja, ako sú Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact a ISO 26000. Viac ako 100 000 spoločností z viac ako 175 krajín a 200 sektorov pravidelne hodnotí svoj hodnotový reťazec spoločnosťou EcoVadis.

Opätovné ocenenie zlatou medailou od EcoVadis potvrdzuje, že Corialis Group je na správnej ceste realizovať svoj plán trvalo udržateľného rozvoja.

Corialis Group* Core Innovative Aluminium Integrated Solutions je medzinárodná skupina zahŕňajúca nasledujúce spoločnosti: Aliplast Aluminium Systems v Belgicku, Profils Systèmes vo Francúzsku, Smart System vo Veľkej Británii, Aliplast Aluminium Systems a Aliplast Extrusion v Poľsku, JMD Systems, Lingote Aluminios v Portugalsko a Centroalum v Španielsku. Corialis je lídrom v dizajne a výrobe vysokokvalitných hliníkových systémov.

Navštívte naše ďalšie stránky
Aliplast Extrusion, Corialis