Hliníkové
systémy pre stavebníctvo

Sluzby

Ohýbanie profilov

  • maximálna celková výška oblúka 2100 mm
  • maximálna celková výška oblúka v drevoefekte 1700 mm
  • pre jednotlivé profily sú uvedené minimálne polomery ohybu - zoznam uvedený nižšie
  • objednávky na oblúky pod minimálnym polomerom vychádzajú z písomného súhlasu zákazníka v takom prípade nezaručujeme kvalitu
  • v prípade kruhov s polomerom ohybu menším ako 500 mm odporúčame použitie dvoch oblúkov 180 stupňov
  • pri určení rozmerov zasklenia pre oblúky, v rozsahu ohybu pod 900 mm by sa mala zohľadniť dodatočná medzera 2 mm
  • dĺžka oblúka spolu s technologickými prídavkami nesmie prekročiť dĺžku profilu
  • v prípade ohýbaných nosníkov a fasádnych stĺpov je maximálna dĺžka oblúka, pri ktorej zaručujeme kvalitu, 3000 mm
  • minimálny technologický prídavok je 800 mm
  • ohýbané profily nerealizujeme v dvojfarbe : drevoefekt + RAL

POZNÁMKA: použitie anódy pri ohýbaných profiloch je na zodpovednosť objednávateľa - realizácia oblúkov v anóde je bez záruky konečného účinku

Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov .Môžete určiť podmienky pre ukladanie alebo prístup k súborom cookie vo Vašom prehliadači alebo konfigurácii.