/img/slider/19/thumbnail.webp?v=449dfe0e23faae69a52b8e91988b59c7
Novinka v ponuke
GENESIS 90
zobraziť viac
/img/slider/1/thumbnail.webp?v=449dfe0e23faae69a52b8e91988b59c7
Architektonické hliníkové systémy
pre stavebníctvo
zobraziť viac
/img/slider/6/thumbnail.webp?v=449dfe0e23faae69a52b8e91988b59c7
Architektonické hliníkové systémy
pre stavebníctvo
zobraziť viac

Ponuka

Ohýbanie profilov

  • Technologické obmedzenia:

- maximálna výška oblúka 2100 mm
- maximálna celková výška oblúka pre farbu dreva 1700 mm
- pre jednotlivé profily je stanovený minimálny polomer ohybu - pozri tabuľku vyššie
- realizácia oblúkov pod minimálny polomer ohybu na základe písomného súhlasu zákazníka - v takom prípade nie je kvalita garantovaná
- v prípade výberu zasklenia pre oblúkové spoje pod polomerom ohybu 900 mm je potrebné vziať do úvahy dodatočnú toleranciu 2 mm
- dĺžka oblúka s technologickými toleranciami nesmie presiahnuť výrobnú dĺžku profilu
- v prípade ohýbaných fasádnych nosníkov a stĺpov je maximálna dĺžka oblúka pri zaručenej kvalite 3000 mm
- minimálny technologický prídavok je 800 mm
- ohýbanie profilov v dvojfarebnom prevedení: farba dreva + RAL nerealizujeme

  • Optimalizácia:

- Softvér Alicad neoptimalizuje počet oblúkov ani množstvo materiálu potrebného na realizáciu oblúkov
- optimalizácia počtu oblúkov je zodpovednosťou objednávateľa
- ak je potreba spojenia viacerých oblúkov do jedného väčšej dĺžky, treba to uviesť v objednávke
- optimalizácia množstva materiálu potrebného na realizáciu oblúkov je zodpovednosťou spoločnosti Aliplast
- odpadový materiál z ohýbacích oblúkov patrí zákazníkovi a je dodávaný s oblúkmi
- odpadový materiál z ohýbacích oblúkov nie je vhodný na použitie ako priame segmenty

  • Ďalšie informácie:

- oblúky sú nesystémové riešenia
- odchýlky od menovitých rozmerov profilu sú nevyhnutné. Typ a rozsah odchýlky závisia od polomeru ohybu, typu profile a hrúbky steny
- pri oblúkoch ohýbaných podľa šablón predpokladáme odchýlky až do 10 mm od hornej hrany oblúka
- v prípade zváraných spojov zabezpečujeme kvalitu pohľadových plôch

  • Identifikácia realizovaných produktov (oblúky):

- zasklievacie lišty - na vnútornej strane je vyrazené objednávacie číslo Aliplast + číslo štruktúry podľa objednávky objednávateľa z vnútornej časti dekoratívneho povrchu
- hlavné profily - na nich je vyrazené objednávacie číslo Aliplast + číslo konštrukcie podľa dokumentácie objednávateľa z vonkajšej časti dekoratívneho povrchu
- číselné označenie je umiestnené na technologickom odpade v spodnej časti

Cenník ohýbania profilov  nájdete v zóne Autorizácie

Ukáž Skryť
Certificate_Aliplast Sp. z o.o._EN ISO 3834 EN
Certificate_Aliplast Sp. z o.o._EN ISO 3834 EN

Navštívte naše ďalšie stránky
Aliplast Extrusion, Corialis