/img/slider/11/thumbnail.webp?v=bcfac6ba837901977f6feac5f5ed3ff8
Spoločne budujme budúcnosť
SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ PODNIKOV

3. vydanie projektu Act with Aliplast

Spustili sme novú edíciu projektu „Konaj s Aliplastom“! Cieľom projektu vyvinutého spoločnosťou The Aliplast Group je vybrať lídrov, ktorí na dobrovoľnej báze určia a zaviažu sa podieľať sa na realizácii sociálnych aktivít zameraných na miestne komunity, ktoré riešia ich aktuálne potreby udržateľnosti, t.

  • podpora športu a zdravého životného štýlu
  • aktívny oddych
  • úspora vody
  • ochrana klímy
  • činnosti súvisiace s ekológiou
  • zníženie smogu
  • zlepšenie kvality vzdelávania
  • zlepšenie infraštruktúry malého rozsahu

Prihláste sa na účasť v projekte „Konaj s Aliplastom“! Môžete získať grant až do výšky 3000 PLN.

Prihlášky sa budú zbierať počas celého roka 2023.

Žiadosti je možné podávať osobne na oddelení CSR alebo e-mailom: mateusz.malczarski@aliplast.pl 

Pracujme spolu!

 

 

Działaj z alipast 2023 - umowa trójstronna_oświadczenie lidera_zgody rodo
Działaj z alipast 2023 - formularz_oświadczenie instytucji_regulamin

Navštívte naše ďalšie stránky
Aliplast Extrusion, Corialis