/img/slider/11/thumbnail.webp?v=bcfac6ba837901977f6feac5f5ed3ff8
Spoločne budujme budúcnosť
SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ PODNIKOV

Certifikačný proces C2C pre architektonické systémy Aliplast

Koncept Cradle to Cradle (C2C) je založený na konzistentnom prístupe k efektívnosti zdrojov a udržateľnosti. Tu sa všetky materiály považujú za suroviny, ktoré by sa mali plne recyklovať do biologického alebo technického cyklu. A primárnym materiálom používaným v našich produktoch je hliník, ktorý je možné donekonečna recyklovať.

Aliplast neustále investuje do nových technológií, výskumu a vývoja tak, aby vyrábal a navrhoval hliníkové profily a systémy v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a bol zelenou, k životnému prostrediu priateľskou spoločnosťou, zameranou na ľudské blaho.

Nasledujúce systémy sú testované na účely certifikácie:

okenné a dverové systémy: Genesis 75, Star, Econoline, Superial 800i+, Max Light, Ecofutural i+, Office

fasádny systém: MC Wall

protipožiarne systémy: FR65, FR90

Navštívte naše ďalšie stránky
Aliplast Extrusion, Corialis