/img/slider/11/thumbnail.webp?v=9463fb380fdb93a5fc546f9d955945e0
Spoločne budujme budúcnosť
SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ PODNIKOV

Ďalší projekt „Konaj s Aliplastom“ dokončený!

Skrinky pre každého žiaka na uloženie kníh, výtvarných súprav, telovýchovného oblečenia a určite ešte zopár tajných pokladov.

Žiaci 3. triedy ZŠ Romualda Traugutta č. 6 v Lubline a ďalších tried budú mať k dispozícii funkčné skrinky na odkladanie základných školských potrieb.

Ewa sa zhostila úlohy vedúcej projektu. Skrinky boli zmontované s pomocou firmy Armanplus.

Ďakujeme všetkým zapojeným do projektu za pomoc a veľké nasadenie!

Len pripomíname, že do projektu „Konaj s Aliplastom“ sa môžeš prihlásiť po celý rok!

Navštívte naše ďalšie stránky
Aliplast Extrusion, Corialis