/img/slider/11/thumbnail.webp?v=bcfac6ba837901977f6feac5f5ed3ff8
Spoločne budujme budúcnosť
SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ PODNIKOV

Projekt „Vynaliezavé deti“ s Aliplastom

Toto je ďalší ročník účasti Aliplastu na projekte „Vynaliezavé deti“.

Cieľom projektu je formovať kľúčové kompetencie detí z hľadiska vybraných vlastností, ktoré definujú pojem vynaliezavosť ako postoj, ktorý im umožňuje plniť si vlastné sny, ako aj inšpirovať deti k tvorivému mysleniu a presadzovaniu svojich záujmov. a vášne a podporovať kultúru inovácie a podnikania.

Projekt realizuje oddelenie stratégie a podnikania mestského úradu v Lubline a Fakulta pedagogiky a psychológie Univerzity Marie Curie Skłodowskej.

Navštívte naše ďalšie stránky
Aliplast Extrusion, Corialis