/img/slider/11/thumbnail.webp?v=bcfac6ba837901977f6feac5f5ed3ff8
Spoločne budujme budúcnosť
SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ PODNIKOV

Zhrnutie akcie Podporujeme zvieratá

 

Dokončili sme akciu Podporujeme zvieratá, v rámci ktorej sme zorganizovali zbierku suchého a mokrého krmiva pre zvieratá z útulku v Lubline. Spoločnými darmi, peniazmi vyzbieranými za konzervu a finančnými prostriedkami, ktoré darovalo vedenie Aliplast Group, sme mohli nakúpiť a odovzdať útulku 150 kg suchého a mokrého krmiva.

Sme radi, že pomáhať je pre zamestnancov našej spoločnosti dôležité a tieto myšlienky výrazne podporujeme.

Aliplast Group investovala v roku 2021 - 100 miliónov do rastu spoločnosti, ale investovanie nášho času do pomoci je oveľa cennejšie - pomáhame a budeme pomáhať aj naďalej!

Navštívte naše ďalšie stránky
Aliplast Extrusion, Corialis